Podávací váleček (pickup roller)

Podávací váleček, anglicky “pickup roller” je komponent tiskárny. Nabírá a posouvá papír ze zásobníku do tiskárny.

Spolu se separační podložkou patří k tzv. separačním segmentům. Pokud tiskárna nenabírá papír ze zásobníku, bývá na vině právě opotřebovaný váleček. Váleček může narušit provoz tiskárny také pokud je zašpiněný.

Jak vyčistit podávací váleček?

(Postup se může lišit dle modelu zařízení, vždy postupujte podle instrukcí v návodu.)

  1. Vypněte tiskárnu a vypojte ji z elektriky.
  2. Vyjměte zásobník papíru.
  3. Namočte ubrousek vlažnou vodou a opatrně očistěte separátor (nachází se na zásobníku papíru).
  4. Očistěte válečky.
  5. Vraťte zásobník papíru zpět do tiskárny.

Podávací váleček HP RM1-2998-000

Podávací váleček