Transfer roller (přenosový váleček)

Česky přenosový váleček. Zabezpečuje přenos toneru z fotocitlivého válce na papír díky statickému náboji. Jedná se o samostatný náhradní díl nebo bývá součástí sady pro údržbu u vysoce výkonných tiskáren.

Další funkce:

Tento komponent také sbírá přebytečný toner a převádí ho do odpadní nádobky.


Transfer roller

Přenosový váleček