USB

USB (Universal Serial Bus) neboli univerzální sériová sběrnice je moderní způsob připojení příslušenství k počítači. Pomocí konektoru USB připojujeme tiskárny, myši, flash disky atp.

Tato technologie byla vyvinuta spoluprací několika firem: Compaq, Hewlett-Packard, Intel, Lucent, NES, Microsoft a Phillips. Měla nahradit hojně používaný sériový port RS-232 (setkáme se s ním např. u starších monitorů).

Největší boom nastal v roce 1998, důležitou roli v něm hrály následující faktory:

  • Na trh vstoupil první iMac (Apple) , který měl pouze USB porty. To vzbudilo u uživatelů velký zájem o příslušenství s tímto konektorem.
  • Uvedení operačního systému Windows 98 (Microsoft).

 WUSB

Roku 2009 byla představena Wireless (bezdrátová) technologie, využívají ji stejné periferie jako klasickou kabelovou variantu. Používá se také k jednoduchému sdílení tiskáren. Ty už nejsou závislé na klasickém síťovém rozhraní nebo tiskovém serveru.