Jak vypočítat kapacitu toneru a co je 5% pokrytí?

Koupili jste toner, očekávali výkon a on to vzdal krátce za polovinou deklarované životnosti? Zakopaný pes je v 5% pokrytí stránky.

Kapacita (nebo také životnost) tiskové kazety je hodnota, která určuje celkové množství výtisků, které lze s danou kazetou vytisknout. Pro stanovení počtu výtisků se používá normovaný 5% výtisk, pro představu např. dodací list či faktura. Každý barevný i černobílý toner či inkoustová náplň je výrobcem navržena tak, aby podávala konstantní výkon od první do poslední deklarované vytištěné stránky.

V minulosti používali výrobci různé postupy měření kapacity spotřebního materiálu, ale pro zákazníky byly tyto údaje zavádějící a nesrozumitelné. Ke sjednocení testovacích metod došlo až po zavedení testování pomocí norem ISO/IEC. Tyto normy jasně definují, jak a za jakých podmínek jsou tonery a náplně testovány.

Testování náplní podle výše uvedených norem využívají přední výrobci tiskáren – HP, EPSON, Xerox, Lexmark a další.

Prohlédněte si nejčastější dotazy

Hlavní podmínky pro testování určené normou:

 • prostředí testování tisku
 • základní nastavení tiskárny
 • počet testovacích tiskáren
 • počet testovaných kazet

Testování černobílých laserových tonerů

Černobílé laserové tonery jsou testovány dle normy ISO/IEC 19752 zavedené v roce 2004.

Na tiskárně s testovaným tonerem se souvisle tiskne vzorový výtisk s 5% pokrytím až do dosažení konečné životnosti toneru.

 Testování barevných laserových tonerů

Barevné laserové tonery jsou prověřovány dle normy ISO/IEC 19798 od roku 2006.
Na tiskárně s testovanými tonery se tiskne souvisle 5 speciálních testovacích stránek. Průměrné pokrytí těchto stránek je 5 % od každé barvy. Tyto výtisky se opět tisknou bez přerušení až do dosažení konečné životnosti toneru.

Testování barevných náplní

Inkoustové náplně jsou prověřovány dle normy ISO/IEC 24711.

Na tiskárně s testovanými náplněmi se tiskne souvisle 5 speciálních testovacích stránek. Průměrné pokrytí těchto stránek je 5 % od každé barvy. Tyto výtisky se opět tisknou bez přerušení až do dosažení konečné životnosti inkoustové náplně.

Rozdíl mezi deklarovanou a skutečnou životností

Při každodenním běžném provozu kanceláře je nereálné udržet podmínky, které byly nastaveny při testování životnosti spotřebního materiálu. To je způsobeno tím, že při každodenním kancelářském tisku nejsou splněna základní kritéria jako při testování a tisknou se rozdílné druhy dokumentů s různým počtem stránek na různé typy papírů a tiskových médií.

Proč? 

 • jiné pokrytí; tisk s větším či menším pokrytím, než které se používá při testování, dochází k větší či menší spotřebě náplní
 • nekontinuální tisk; tisk tiskových úloh s malým množstvím stránek zvyšuje opotřebení spotřebního materiálu
 • tisk na různé typy papíru a tiskových médií; na různé typy papíru tiskárna spotřebovává různé množství náplně
 • zvolená kvalita a profil tisku; „lesklý režim“ nebo režim „prezentace“ mohou výrazněji ovlivnit životnost toneru
 • rozdílné nastavení tiskárny; nastavení mimo parametry při testování, např. „eco režim“ a další ovlivňují životnost spotřebního materiálu
 • jiné testovací prostředí; teplota a vlhkost mohou výrazně zasáhnout do konečné bilance uskutečněného tisku
 • automatické čistění tiskárny; při tisku náročných tiskových úloh (na silný papír, s plným pokrytím apod.) tiskárna na základě senzorů vyhodnocuje stav tiskárny a spouští automatické čištění, při kterém dochází k další spotřebě náplní
 • časté vypínání tiskárny; častým vypínáním dochází k dodatečné spotřebě náplně/náplní z důvodu čištění tiskárny a její následné kalibrace

Kolik toner vydrží?

U každé náplně výrobce uvádí kapacitu či životnost. Tuto hodnotu můžete chápat například jako spotřebu paliva udávanou výrobcem automobilu. Pokud budete tisknout dokumenty se shodným pokrytím a za podobných podmínek jako při testování, velmi se přiblížíte k výrobcem udávaným hodnotám. Stejně jako je sci-fi auto se spotřebou 3 l, i v každé kanceláři jsou výsledky poněkud odlišné. Tisknou se dokumenty s různým pokrytím, v jiném prostředí, s jiným nastavením,  a proto dochází k větším či menším rozdílům oproti výrobci deklarovaným údajům.

Jak vypadá 5% výtisk?

Normované testovací výtisky naleznete v textu výše. Často nejsou k dispozici, ale dají se přirovnat k běžnému dopisu, dodacímu listu nebo faktuře.

Proč mi ten poslední toner tolik nevydržel?

Může to být proto, že došlo k tisku dokumentů s výrazně větším pokrytím (často stačí několik fotografií na celou stránku) a konečná hodnota může být velmi odlišná od hodnoty udávané výrobcem. U tiskáren, které používá více uživatelů, může dojít ke konverzační kolizi a dozvíte se, že kdosi potajnu tiskne na váš účet, se značným zpožděním.

V kazetě je ještě barva, ale tiskárna hlásí, že je na konci životnosti

V některých případech, kdy uživatel tiskne s velmi malým pokrytím nebo na papíry menší velkosti, dochází k nižší spotřebě toneru. Kazeta má tak stále z čeho tisknout, ale tělo vykazuje značné opotřebení. To známe.

Tiskárna hlásí: „Vyměňte válec, konec životnosti“, ale tiskne dál

Tiskárna na základě počítadla výtisků vyhodnotí, že je překročená životnost válce, na kterou byl konstruovaný. Tiskárna dál tiskne, výtisky mohou být kvalitní, ale i tak doporučujeme válec vyměnit. Může totiž dojít k zaplnění odpadní nádobky a následnému sypání toneru do konstrukce tiskárny. Pokud tento stav trvá delší dobu, může dojít k vážnému poškození tiskárny a je nutný servisní zásah. Pokud tedy hlásí tiskárna „vyměňte tiskový válec“, vyměňte ho. Ušetříte si případné starosti s nefunkční tiskárnou.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *