Proč zase tiskárna netiskne? Přehled nejčastějších problémů a jejich řešení

Všichni to jistě znáte. Zrovna když potřebujete nutně něco vytisknout, vaše tiskárna nefunguje. Jaké jsou nejčastější problémy s tiskárnou? Většinu problémů lze jednoduše vyřešit, některé jsou složitější. V tomto článku vám nastíníme několik základních chyb tiskáren, které si můžete opravit sami a nemusíte kvůli nim hned do servisu.

Špatná komunikace mezi počítačem a tiskárnou

Nejčastějším problémem, kdy tiskárna odmítá tisknout, bývá problém v komunikaci mezi počítačem a tiskárnou. V případě, že máte multifunkční tiskárnu, zkuste, jestli tiskárna kopíruje a skenuje. Pokud tomu tak je, je vina na straně komunikace a vy musíte přijít na to, kde přesně tato chyba nastala.

USB kabel versus bezdrátové připojení

Máte tiskárnu připojenou přes USB kabel? Začněte tedy tím, že se nejprve podíváte, jestli jsou oba konce kabelu správně do zařízení zastrčené. V případě, že máte tiskárnu připojenou bezdrátově, zkuste tiskárnu i počítač restartovat. Pokud nepomůže ani to, bude nutné tiskárnu od wifi odinstalovat a znovu nainstalovat, popřípadě samotné ovladače. Nebo jestli jste zvyklí tisknout z mobilu, ale tiskárna nekomunikuje, zkuste se v našem videu podívat, v čem by mohl být problém.

Správně nainstalované ovladače

Pouze díky správně nainstalovanému ovladači může počítač s tiskárnou správně komunikovat a fungovat. Ovladače si můžete stáhnout na stránkách výrobce tiskárny. Může se však také stát, že ovladač přestane z nějakého důvodu fungovat a je nutné ho přeinstalovat.

Ucpaná tisková fronta

Velmi často se stává, že se tisková úloha sekne někde „na cestě“. Je tedy třeba otevřít tiskovou frontu, vymazat tiskové úlohy a začít tisknout znovu. Postup je následující: Start – Nastavení – Zařízení – Tiskárny a skenery – otevřít frontu.

Zaseknutý papír

Jedním z nejčastějších a naštěstí nejsnadněji řešitelných problémů je zaseknutý papír. Většinu tiskáren lze otevřít a papír vyjmout. Ujistěte se ovšem raději, že se to nestalo proto, že používáte nevhodný papír. V manuálu tiskárny naleznete informaci o papíru, který je vhodný do vaší tiskárny.

A co náplně?

Velmi častým problémem může být problém s náplní. Dobrá zpráva je, že tiskárna často ukáže chybové hlášení a poukáže sama na tento problém. Toto chybové hlášení ovšem ještě nemusí vystihovat podstatu problému. Příčin hlášení může být více jako například nesprávně vsazený toner, špatná sypkost toneru, špatné kontakty zapříčiňující chybnou interní komunikaci mezi tiskárnou a tonerem, vadné nastavení čipu z výroby, nekompatibilní toner atd.

Jak správně vložit toner do tiskárny můžete nastudovat v našem dřívějším článku. V případě problému špatné sypkosti toneru, se prášek někdy přichytí ke stěnám kazety, stačí jej na chvíli vyjmout a zatřást s ním. Problémy s čipem můžete mít hned dvojí, buď je čip znečištěný a stačí ho pouze očistit suchým hadříkem stejně jako protilehlou plochu v tiskárně, nebo je vadně nastavený od výrobce. Mnohé z tiskáren hlásí vadný toner i v případě, že je v něm nedostatek barvy. Je také možné, že jste se spletli a zakoupili toner, který není kompatibilní s vaší tiskárnou.

Nekvalitní tisk?

Jsou barvy na papíře vybledlé nebo jedna z barev chybí? Objevují se na papíře hluchá místa? Nejprve si pro jistotu zkontrolujte nastavení tisku. Máte nastavenou správnou sytost tisku a rozlišení? Není omylem nastavený černobílý tisk? Pokud jste si na všechny výše uvedené otázky odpověděli kladně, pak musíte zkoumat dál.

Trysky tiskáren mohou být zanesené

Inkoustové tiskárny mají tu nevýhodu, že pokud je delší dobu nepoužíváte, trysky se zanesou. Inkoust v nich zaschne a nemůže se tak přenést na papír. Zanesení tiskové hlavy může být buď částečné či úplné, což se následně projeví na kvalitě tisku. Tiskárna přestane úplně tisknout nebo se na papíře začnou objevovat hluchá místa. Mnoho tiskáren má dnes funkci automatického čištění tiskové hlavy, kterou spustíte buď přes počítač nebo na tiskárně samotné. Manuální čištění hlavy je mnohem náročnější, jelikož musíte součástku z tiskárny vymontovat a následně trysky namočit do speciálního roztoku určeného na tiskové hlavy. U laserových tiskáren může být zase zanesen optický válec, který je třeba vyčistit, což umí většina tiskáren opět automaticky. Dalším možností je, že válci již dosluhuje životnost a vy ho budete muset vyměnit.


Tiskárna tiskne jiné barvy a tisk je rozmazaný

V případě, že je tisk rozmazaný nebo tiskárna tiskne dvojitě, může být problém v poškozené zapékací jednotce nebo v typu papíru, který používáte. Nesprávně zvolený papír může vyžadovat vyšší teplotu na zatavení toneru a nedostatečná teplota může způsobit nedostatečné zažehlení barvy.

V případě, že máte správně nastavený barevný tisk, mohlo dojít k nesprávnému namíchání barevné palety v důsledku špatné funkčnosti jedné z kazet. Když není funkční jedna z barev, tiskárna použije jinou. Například namísto modré barvy použije červenou. Další příčinou může být zanesení trysky tiskové hlavy, nekompatibilním či nesprávně zasunutým tonerem.

Něco zvládnete sami a na něco volejte servis

Systém Windows, popřípadě tiskárna samotná, umožňují spustit diagnostiku tisku, která většinou odhalí, kde se chyba nachází. Pokud je ovšem chyba neřešitelná a neodstraníte jí ani za pomoci výše uvedených rad, případně zhlédnutím manuálu, je třeba raději požádat o radu certifikovaný servis.