Průvodce formáty papíru

K čemu se používají jednotlivé formáty papíru, jak se označují a jaké jsou jejich rozměry? Přečtěte si našeho průvodce a budete je znát na milimetr přesně.

Velikosti papíru jsou udávané ve třech základních formátech s označením A, B, C a dělí se do velikostí od 0 do 10. Rozměry definuje mezinárodní standard ISO 216. Nejběžnější formáty jsou A a B, včetně nejrozšířenějšího formátu A4. Řada C nachází uplatnění u obálek, rozměry jsou záměrně o několik milimetrů větší než u řady A, aby bylo umožněno snadné vkládání archů do obálek.

Velikost je definována v milimetrech, s tolerancí od ±1,5 mm u menších listů do 150 mm,  ±2 mm u archů o délce do 600 mm a až maximálně ±3 mm pro všechny formáty nad 600 mm.

V USA, Kanadě a některých částech Mexika se používají specifické formáty – Letter, Legal, Tabloid, Executive, Ledger. Japonsko a Švédsko mají dokonce formáty zcela mimo rámec mezinárodních standardů.

S některými standardizovanými formáty se lze setkat v běžném životě při denním užívání, existuje ale i řada formátů se specifickými parametry.

Příklady použití

A0, A1 technické kresby, filmové i volební plakáty, mapy
A1, A2 flipcharty, dárkový papír, kalendáře, plakáty
A2, A3 kresby, diagramy, velké tabulky, mapy
A4 dopisy, časopisy, formuláře, sešity, katalogy, výstupy tiskáren
A5 zápisníky, školní sešity
A6 pohlednice, letáky, poznámkové bloky
B5, A5, B6, A6 knihy
C4, C5, C6 obálky pro papíry A4: nepřeložené (C4), jednou přeložené (C5), dvakrát přeložené (C6)
B4, A3 noviny, podporováno i většinou kopírek
B8, A8 vizitky, etikety, hrací karty

Formát A – přehled velikostí papíru

Grafika ukazuje vztah mezi jednotlivými formáty – například formát A5 vznikne přeložením archu o velikosti A4, stejně tak velikost A2 má poloviční rozměr než A1. Základní rozměr A0 má obsah přesně 1 m2. Poměr mezi šířkou a výškou listu je 1:√2 (tedy zhruba  1:1,414). Poměr délek stran je zachován při každém přeložení delší strany archu na polovinu.

Tabulka velikostí papíru od formátu 4A0 do A10

Do tabulek jsme shrnuli rozměry papírů formátu A. U každého formátu najdete tabulku se základními rozměry v běžných jednotkách, váhu archu i rozměry v pixelech pro vybraná rozlišení určená do tisku i pro webovou grafiku.

A formát - rozměry

Formáty 4A0 a 2A0 podle normy DIN 476

V praxi můžete narazit i na formáty větší než A0. Nejčastěji to budou 4A0 a 2A0 (občas označovaný i jako A00). Jejich rozměry definuje německá norma DIN 476.

4A0 1682 × 2378 mm
2A0 (A00) 1189 × 1682 mm

A3+ (Super A3)

Formát označovaný jako A3+ (či Super A3) nespadá do skupiny formátů definovaných normou ISO 216. Nejčastěji se používá pro fotografický papír. Jeho rozměry jsou 329 mm x 483 mm, při poměru stran 1:1,468. Ve Spojených státech se s ním můžete setkat i pod označením B+ nebo Super B.

A3+ 329 x 483 mm

Formát B – přehled velikostí papíru

Ve srovnání s formátovou řadou A je papír z řady B méně běžný. Obsah archů formátů B je geometrickým průměrem listů z řady A. Rozměr B1 je tedy velikostí mezi A0 a A1, s obsahem 1√2 m2 (0,707 m2). Formát B0 je proto široký přesně 1 metr a další archy velikosti řady B mají šířku půl, čtvrt metru atd.

Ačkoliv není tolik rozšířený v kancelářích, je používán v mnoha specifických oblastech, ať už u plakátů, knih, obálek nebo pasů (B7). Uplatnění najde také u tiskařských lisů, včetně těch digitálních.

Tabulka velikostí papíru od B0 do B10

Do tabulek jsme shrnuli rozměry papírů formátu B0 až B10. U každého formátu najdete tabulku se základními rozměry v milimetrech.


B formát - rozměry


Neřezané papíry formátu B2+ a B1+

Formáty B2+ a B1+ (také označovaný jako B1XL) nejsou definovány mezinárodní normou. Používají se především pro ofsetový tisk a v průmyslu.

B1+ (B1XL) 750 x 1050 mm
B2+ 530 x 750 mm

Formát 2B0 podle normy DIN 476

Německá norma DIN 476 vymezuje navíc oproti mezinárodnímu standardu ještě formát 2B0. Jeho rozměr je dvojnásobkem formátu B0.

2B0 1414 × 2000 mm

Formát C (obálky) – přehled velikostí papíru

Obálky ve formátech řady C mají stejný poměr stran jako formáty A i B (tedy 1:√2), proto se perfektně hodí pro archy obou tříd. Například obálka C4 tak bez problému pojme nepřeložený list papíru A4.

Na obrázcích vidíte rozměry obálek v poměru ke klasickému listu papíru A4:

c4 obálka

c4 obálka

c5 obálka

c5 obálka

c6 obálka

c6 obálka

V USA, Kanadě a některých dalších zemích převažují jiné formáty.

Tabulka velikostí papíru od C0 do C10

Do tabulek jsme shrnuli rozměry papírů formátu C0 až C10. U každého formátu najdete tabulku se základními rozměry v milimetrech.

C formát - rozměry

Obálky DL

Úzké obálky pro obchodní styk umožňují vložit arch A4 přeložený na třetiny. Tyto obálky značené jako DL (Dimension Lengthwise) nepatří do skupiny C, protože mají jiný poměr stran.

DL obálka

Navzdory stížnostem výrobců automatických obálkovacích strojů, že rozměry jsou pro stroje nevyhovující, a představení vhodnějšího formátu C6/5 (114 x 229 mm), je původní formát DL obálek stále nejrozšířenější.

2 komentáře: “Průvodce formáty papíru”

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *